Du er her:

Betaling og muligheder for tilskud

Der er egenbetaling, da klinikken ikke har overenskomst med sygesikringen.

Der er dog mulighed for næsten fuld refusion, hvis man overgår fra den offentlige sygesikring gruppe 1 til gruppe 2. Ændringen gælder for et år. Man kontakter kommunen og beder om ændringen. Ring gerne i min telefontid, hvis der er yderligere spørgsmål vedr. ændring til gruppe 2.
Endvidere er der muligheder for tilskud, hvis man har en sundhedsforsikring, der er tegnet gennem arbejdspladsen, eller en privat sundhedsforsikring.

Speciallægeerklæringer vil ofte være bestilt gennem kommunen, der også selv betaler for dem.

Pris for en normal konsultation (45-50 min.) er 950 kr. Ved par eller familiesamtale regnes med tidsforbrug svarende til 1 ½ konsultation d.v.s. 1425 kr.

Der kan både betales kontant og med dankort.

Afbud skal meddeles tidligst muligt og senest dagen før konsultationen.
Ved afbud senere end dagen før betales 250 kr.
Ved udeblivelse uden afbud betales fuldt honorar d.v.s. 950 kr.
Afbud kan ske på tlf.: 20 19 61 12 hele døgnet. Indtal besked på telefonsvareren ved manglende svar.

Honorering for undervisning: som udgangspunkt 6000 kr. for en halv dag - afhængig af opgavens karakter.
Honorering for aftenmøder aftales individuelt.

Honorering for supervision: 1000 kr. pr. time samt halv timetakst for evt. køretid.
 

Leveret af Kreativweb.dk