Du er her:

Betaling og muligheder for tilskud

Der er egenbetaling, da klinikken ikke har overenskomst med sygesikringen.

Der er dog mulighed for næsten fuld refusion, hvis man overgår fra den offentlige sygesikring gruppe 1 til gruppe 2. Ændringen gælder for et år. Man kontakter kommunen og beder om ændringen. Ring gerne i min telefontid, hvis der er yderligere spørgsmål vedr. ændring til gruppe 2.

Som eksempel:
Første konsultation koster 1550,00 kr.
Som medlem af gruppe 2 refunderes: 1494,89 kr.

Følgende konsultationer koster 995,00 kr.
Som medlem af gruppe 2 refunderes: 970,12 kr.

Endvidere er der muligheder for tilskud, hvis man har en sundhedsforsikring, der er tegnet gennem arbejdspladsen, eller en privat sundhedsforsikring.

Speciallægeerklæringer vil ofte være bestilt gennem kommunen, der også selv betaler for dem.

En normal konsultation varer ca. 45 minutter. Første konsutation varer dog ca. 75 minutter. Ved par- eller familiesamtale regnes med tidsforbrug svarende til 75 minutter. Pris: 1550 kr.

Der kan betales med MobilPay til 918226.

Afbud skal meddeles tidligst muligt og senest dagen før konsultationen.
Ved afbud senere end dagen før betales 250 kr.
Ved udeblivelse uden afbud betales fuldt honorar.
Afbud kan ske på tlf.: 20 19 61 12 hele døgnet. Indtal besked på telefonsvareren ved manglende svar.

Honorering for undervisning: som udgangspunkt 6000 kr. for en halv dag - afhængig af opgavens karakter.
Honorering for aftenmøder aftales individuelt.

Honorering for supervision: 1100 kr. pr. time samt halv timetakst for evt. køretid.
 

Leveret af Kreativweb.dk